Atbalsti biedrību “Papardes zieds”

Ir vairāki veidi, kā Tu vari atbalstīt biedrību “Papardes zieds”. Viena no Tavām iespējām atbalstīt  biedrības darbību, ir ziedojot.

Kā ziedot?

Tu vari ziedot:

  • savu laiku, darbojoties kā brīvprātīgais mūsu organizācijā;
  • pakalpojumu vai mantu;
  • finansiālos līdzekļus kādai no mūsu aktivitātēm vai organizācijas darbības atbalstam kopumā.

Ziedo kā privātpersona

Ja Tu ziedo kā privātpersona, tad saskaņā ar likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 10.p.1.d. 3 punktu, ziedojot Latvijas Republikā reģistrētām biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām, kurām piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likumu, ir tiesības saņemt ienākuma nodokļa atlaidi, pirms ienākuma aplikšanas ar nodokli no gada apliekamo ienākumu apjoma tiek atskaitītas ziedojumu summas, taču šīs summas nedrīkst pārsniegt 20 procentus no apliekamā ienākuma lieluma.

Ziedo kā uzņēmums un iegūsti nodokļu atlaidi

Uzņēmumiem saskaņā ar likuma “Par uzņēmēju ienākuma nodokli” 20.pantu, ziedojot budžeta iestādēm, kā arī Latvijas Republikā reģistrētām biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām vai to iestādēm, kurām piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likumu, ir tiesības saņemt ienākuma nodokļa atlaidi.

Juridiskām personām ienākuma nodokli samazina par 85% no ziedotās summas, taču kopējā atlaide nedrīkst pārsniegt 20% no nodokļa kopējās summas.

Biedrības “Papardes zieds” bankas rekvizīti:
Banka: A/S Swedbank
S.W.I.F.T.: HABA LV 22
Norēķinu konts: LV31HABA0551002165081
Konta īpašnieks: biedrība “Papardes zieds”
Reģistrācijas numurs: 40008010971

Vēlies atbalstīt mūsu biedrību kā biedrs?

Ja vēlies kļūt par biedrības “Papardes zieds” biedru, raksti info@papardeszieds.lv!

“Papardes zieds” izsaka lielu pateicību saviem atbalstītājiem!