Biedrībai “Papardes zieds” ir svarīgi, lai ikviens Latvijas iedzīvotājs zinātu savas seksuālās un reproduktīvās tiesības, būtu gatavs uzņemties atbildību par savu rīcību un izvēle tiktu izdarīta, balstoties uz kvalitatīvu informāciju. Veselība un ievērotas katra iedzīvotāja seksuālās un reproduktīvās tiesības ir jebkuras nācijas laimīgas dzīves pamats.

Lai to panāktu, “Papardes zieds” strādā jau 26 gadus. Esam viena no vecākajām un lielākajām Latvijas nevalstiskajām organizācijām, ar kuras viedokli rēķinās gan mediji, gan politiķi gan valsts un pašvaldību institūcijas. Esam zinošs padomdevējs jauniešiem, viņu vecākiem un pedagogiem.

Ko mēs darām?

Katru gadu “Papardes zieds” īsteno 10–15 projektus, kurus atbalsta Latvijas valsts un pašvaldību institūcijas, Eiropas un pasaules mēroga starptautiskas organizācijas, uzņēmēji un privātpersonas. Starp veiksmīgi paveiktiem darbiem jāmin izglītojoši pasākumi gan jauniešiem un viņu vecākiem, gan arī izglītības jomas profesionāļiem par seksuālo un reproduktīvo veselību un tiesībām, informatīvo materiālu un izglītojošu īsfilmu veidošana, interešu aizstāvības darbs, lai sakārtotu likumdošanas bāzi seksuālās un reproduktīvās veselības un tiesību jomā. Lai uzrunātu jauniešus viņiem saprotamā veidā par veselību, daudzveidību, iekļaušanu, aizrautību un brīvprātību, biedrība izveidojusi blogu ziedam.lv. kurš īsā laikā ir izpelnījies jauniešu interesi.

Kādam mērķim ziedot ?

Lai turpinātu darbu tikpat kvalitatīvi un vērienīgi, biedrībai “Papardes zieds” ir ļoti nepieciešams ziedotāju atbalsts:

  1. Dalībai vasaras festivālos, lai uzrunātu un informētu jauniešus par seksuāli reproduktīvo veselību un tiesībām.
  2. Izglītojošām nodarbībām Latvijas skolās, kuru mērķis ir sniegt skolniekiem kvalitatīvu informāciju, kura pietrūkst skolu programmās.
  3. Izglītojošiem semināriem sabiedrības veselības un medicīnas studentiem par seksuālo un reproduktīvo veselību.
  4. Izglītojošu īsfilmu bērniem un vecākiem veidošanai.
  5. Mūsdienīgu informatīvu materiālu dažādām mērķauditorijām veidošanai un izplatīšanai.

Biedrības “Papardes zieds” bankas rekvizīti:
Banka: A/S Swedbank
S.W.I.F.T.: HABA LV 22
Norēķinu konts: LV31HABA0551002165081
Konta īpašnieks: biedrība “Papardes zieds”
Reģistrācijas numurs: 40008010971