Lai valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas un ar to saistīto ierobežojumu laikā palīdzētu atbildēt uz jauniešiem aktuāliem jautājumiem par seksuālo un reproduktīvo veselību, biedrība “Papardes zieds” piedāvā izglītojošus video un tiešsaites nodarbības.

Mēs šobrīd dzīvojam trauksmainā laikā, kurš daudziem liek palikt mājās un ilgstoši atrasties četrās sienās, aci pret aci ar saviem ģimenes locekļiem. Iespējams, ka daudz vairāk un daudz intensīvāk nekā ikdienā pierasts.

Lai gan valstī noteikto slimības izplatības ierobežošanas noteikumu dēļ jaunieši ar draugiem, klasesbiedriem klātienē tiekas un pavada laiku krietni retāk vai nemaz, skolas vecuma jauniešiem tēmas par izjūtām, pārmaiņām ķermenī pubertātes vecumā, emocionālo un fizisko veselību un drošību, arī par cieņpilnu, drošu un atbildīgu attiecību veidošanu tieši šobrīd ir tikpat aktuālas vai pat vēl būtiskākas, nekā normālos apstākļos.

Var gadīties, ka šajās dienās vecākiem ar savām atvasēm raisās sarunas, kurām citkārt nav bijis laika: par veselību, slimību, emocijām, attiecībām, mīlestību, tuvību, dusmām un piedošanu. Dažos no šiem jautājumiem galvenie “spēlētāji” ir mūsu emocijas, bet citos – ķermenis.

Tāpēc, lai palīdzētu pedagogiem, vecākiem un viņu jauniešiem veicināt sarunu un iegūt atbildes uz nereti diezgan sarežģītiem, bet ļoti aktuāliem jautājumiem, kas saistīti ar fizisko un emocionālo labsajūtu, it īpaši skolas vecumā, biedrība “Papardes zieds” ir sagatavojusi astoņus izglītojošus video, kuros jauniešiem saprotamā valodā un atraktīvā veidā pasniegta uzticama informācija.

Video saturiski veidoti, ņemot vērā bērnu vai jauniešu vecumu. Video, kuros tiek runāts par pārmaiņām pubertātes laikā, drošību internetā un veselīgām attiecībām, ir īpaši pielāgoti bērniem pirmspubertātes vecumā. Savukārt, tie video, kuros apskatītas tēmas par HIV, prezervatīvu pareizu lietošanu, riskiem, piekrišanu, kā arī pornogrāfijā balstītiem negatīviem mītiem par normālām attiecībām, ir vairāk domāti vecāko klašu jauniešiem.

Tie ir digitālo mediju kompānijas “Amaze” ilustratīvie video, kuri dublēti latviešu valodā, pateicoties teātra trupai “Kvadrifrons” un Gatim Olešinskim.

Atskaņošanas sarakstu ar visām filmiņām varat apskatīt biedrības “Papardes zieds” YouTube kanālā:

Tāpat, ņemot vērā esošo situāciju valstī, biedrība “Papardes zieds” ir pielāgojusies šī brīža apstākļiem un piedāvā attālinātās tiešsaistes nodarbības. Tiek piedāvātas tēmas gan par seksuālo un reproduktīvo veselību, gan atkarību profilaksi, gan psihisko veselību. Nodarbībās tiek nodota jauniešiem aktuāla un uz zinātniskiem pierādījumiem balstīta informācija. Par katru no tēmām tiek runāts atbilstoši konkrētās grupas jauniešu vecumam un izpratnei. Vairāk informācijas meklē biedrības mājaslapā.

Mēs ļoti ceram, ka šis laiks, kurā esam tik cieši viens otram blakus savās ģimenēs, būs noderīgs arī sarunām ar saviem bērniem par cilvēka dzīvē tik svarīgām lietām – savstarpējām attiecībām, mīlestību un mūsu ķermeni.

Mēs vienmēr esam gatavi sarunai par šiem jautājumiem – droši rakstiet info@papardeszieds.lv

 

Photo by Julia M Cameron from Pexels