“Vispārēja seksuālās un reproduktīvās veselības izglītība aizsargā bērnus un palīdz veidot drošāku un iekļaujošāku sabiedrību.”

Eiropas Padomes Cilvēktiesību komisāre Duņa Mijatoviča sagatavojusi rakstu par aptverošas seksuālās izglītības situāciju šobrīd Eiropā, tās nozīmi un svarīgākajiem soļiem tās nodrošināšanā.

Ar pilnu ziņojuma tekstu angļu valodā iepazīstieties Eiropas Padomes mājaslapā.

Foto: Duņa Mijatoviča, Eiropas Padomes cilvēktiesību komisāre.