Seksuālās un reproduktīvās tiesības ir daļa no mūsu katra cilvēktiesībām. Tiesības uz seksuālo un reproduktīvo veselību nozīmē, ka cilvēki spēj baudīt savstarpēji atbalstošas un drošas attiecības, brīvas no spaidiem un vardarbības, un ka viņi spēj regulēt savu auglību bez nevēlamām vai bīstamām sekām.

 1. Tiesības uz dzīvību

Visām personām ir tiesības uz dzīvību. Neviens nevar tikt pakļauts veselības vai dzīvības riskam dēļ grūtniecības, dzemdībām vai dzimuma.

 1. Tiesības uz personas brīvību un drošību

Tiesības uz personas brīvību un drošību iekļauj brīvību pašam kontrolēt savu seksuālo un reproduktīvo dzīvi. Šīs tiesības aizsargā sievietes, vīriešus un bērnus no seksuālas vardarbības un izmantošanas, tai skaitā sieviešu dzimumorgānu apgraizīšanu, seksuālu uzmākšanos, izvarošanu, piespiedu grūtniecību, sterilizāciju vai grūtniecības pārtraukšanu.

 1. Tiesības uz vienlīdzību, brīvību no visa veida diskriminācijas

Visi cilvēki ir dzimuši brīvi un vienlīdzīgi. Neviens nevar tikt diskriminēts dēļ rases, etniskās piederības, ādas krāsas, nabadzības, dzimuma, seksuālās orientācijas, ģimenes stāvokļa, fizisku vai garīgu traucējumu, vecuma valodas, reliģisku, politisku un citu uzskatu, nacionālās vai sociālās piederības vai citu iemeslu dēļ.

 1. Tiesības uz privātumu

Tiesības uz privātumu iekļauj tiesības veikt neatkarīgus lēmumus par savu seksuālo un reproduktīvo dzīvi.

 1. Tiesības uz runas brīvību

Visām personām ir tiesības pieņemt lēmumus par seksuālo un reproduktīvo veselību un tiesībām, un tiesības meklēt, saņemt un dot informāciju un idejas dažādos medijos.

 1. Tiesības uz informāciju un izglītību

Pamattiesības uz izglītību iekļauj arī pieeju informācijai un izglītībai par seksuālo un reproduktīvo veselību un tiesībām.

 1. Tiesības izvelēties – precēties vai neprecēties, vai dibināt ģimeni

Visiem cilvēkiem ir tiesības brīvprātīgi izvēlēties, precēties vai neprecēties, un dibināt un plānot savu ģimeni.

 1. Tiesības izlemt, vai un kad vēlas bērnu

Visiem cilvēkiem ir tiesības brīvi un atbildīgi lemt par savu bērnu daudzumu. Tas iekļauj tiesības izvēlēties vai un kad šiem bērniem būt, un pieeju līdzekļiem, lai to kontrolētu.

 1. Tiesības uz veselības aprūpi un aizsardzību

Visiem cilvēkiem ir tiesības uz labāko sasniedzamo fizisko un garīgo veselību.

 1. Tiesības uz zinātnes progresu

Visiem cilvēkiem ir tiesības izbaudīt zinātniskās attīstības labumus.

 1. Tiesības uz pulcēšanos un politiskās līdzdalības brīvību

Tiesības uz pulcēšanos un politisko līdzdalību iekļauj tiesības veidot un pievienoties nevalstiskajām organizācijām, kas sekmē seksuālo un reproduktīvo veselību un tiesības.

 1. Tiesības būt brīvam no spīdzināšanas un sliktas apiešanās

Visiem vīriešiem, sievietēm un bērniem ir tiesības netikt pakļautiem spīdzināšanai vai nežēlīgai, necilvēcīgai vai degradējošai attieksmei un medicīniskai vai zinātniskai ārstēšanai bez brīvas un informētas piekrišanas.

Vairāk par seksuālajām un reproduktīvajām tiesībām Tu varu uzzināt šeit.

Avots: Starptautiskā Ģimenes plānošanas federācija.