Seksualitāte ir kaut kas vairāk nekā seksuālas attiecības ar citu cilvēku. Seksualitāte ir cilvēka patības svarīgs aspekts.

Seksualitāte ir dažādu lietu apvienojums. Tā ir tas cilvēks, kuru tu uzskati par sevi, tā veido izpratni:

  • par sevi kā par sievieti vai vīrieti,
  • par savu ķermeni,
  • par to, kā tu ģērbies, kusties, runā un rīkojies,
  • kā tu jūties attiecībās ar citiem.

Šo lietu apvienojums palīdz definēt tevi kā personību. Katram cilvēkam minēto aspektu kombinācija veidojas atšķirīgās proporcijās, tieši tas padara katru personu neatkārtojamu. Tas, kas ir pareizi vienam, nebūs tik pareizi citam.

Vienmēr atceries, ka izvēlēties pagaidīt, līdz jutīsies gatavs iesaistīties seksuālās attiecībās, ir pilnīgi normāli, pat ja otrs cenšas izdarīt spiedienu. Ir ļoti svarīgi apzināties, ko vēlies tu pats, ir svarīgi uzzināt visus nepieciešamos faktus, pirms stājies jebkāda veida attiecībās.