!! SVARĪGI – pielāgojoties šī brīža situācijai, biedrība “Papardes zieds” piedāvā arī tiešsaistes nodarbības !!

Biedrības “Papardes zieds” nodarbības skolēniem

“Papardes zieds” piedāvā izglītojošas nodarbības jauniešiem par seksuālo un reproduktīvo veselību, atkarību profilaksi un garīgo veselību. Mūsu programmas ir sagatavotas, vadoties pēc Pasaules Veselības organizācijas un citu vadošo seksuālās veselības izglītības organizāciju vadlīnijām, ieteikumiem un pieredzes.

Mūsu speciālisti ir apguvuši gan “Papardes zieds” sagatavotās programmas, gan piedalījušies dažādās starptautiskās apmācībās, gūstot zināšanas un pieredzi Eiropas līmenī par kvalitatīvu nodarbību vadīšanu par seksuālo un reproduktīvo veselību. Mūsu nodarbību vadītāji regulāri tiekas arī ar vietējiem ekspertiem (ginekologiem, urologiem, psihologiem, sabiedrības veselības pētniekiem, u.c.), lai vienmēr spētu nodrošināt jauniešiem aktuālu, uz zinātniskiem pierādījumiem balstītu informāciju.

“Papardes zieds” nodarbību piedāvājumā ir dažādas tēmas par seksuālo un reproduktīvo veselību, attiecībām, dzimumdzīvi, atkarību profilaksi un psihisko veselību. Par katru no tēmām runājam ar jauniešiem atbilstoši viņu vecumam un izpratnei.

Mūsu ieteiktais modelis kvalitatīvas seksuālās izglītības nodrošināšanai ir 2-4 nodarbību cikls, kura laikā skolēni noteiktā laika posmā apgūst vairākas tēmas, tādējādi gūstot aptverošākas zināšanas un prasmes par savu veselību un attiecībām. Tēmas ir iespējams pielāgot atbilstoši grupas vecumam un vajadzībām.

Nodarbību cikla piemērs*
5.-7. klasei 8.-9. klasei 10.-12. klasei
Pubertāte zēniem Lēmums par seksu Drošas attiecības
Pubertāte meitenēm Kontracepcija Kontracepcija
Attiecības Psihiskā veselība STI un HIV/AIDS
Atkarības

*Cikla apjoms un iekļautās tēmas var tikt pielāgotas katrai konkrētajai grupai.

Lai pieteiktos nodarbībām, rakstiet uz info@papardeszieds.lv vai zvaniet 67212700, lai vienotos par nodarbību tēmām, skaitu, vecuma grupām, norises laiku un vietu.

Nodarbību norise

  • Izglītības nodarbības vada izglītoti veselības veicināšanas konsultanti (sabiedrības veselības speciālisti, psihologi, pedagogi u.c. speciālisti), kuri ir beiguši biedrības „Papardes zieds” apmācības un saņēmuši sertifikātus par to, ka viņiem ir zināšanas par seksuālās un reproduktīvās veselības jautājumiem un atkarībām, prasmes vadīt grupu, veidot diskusijas un izmantot interaktīvas metodes.
  • Vienas nodarbības ilgums ir 90 minūtes. Katrā grupā var piedalīties ne vairāk kā 25-30 cilvēki.
  • Nodarbības tiek organizētas vidē, kas rada neformālu atmosfēru, t.i., sēžot aplī, lai visi dalībnieki atrastos vienā līmenī.
  • Biedrība “Papardes zieds” rekomendē, ka pedagogs nepiedalās nodarbībā, lai radītu maksimāli brīvu un atvērtu atmosfēru. Pedagogs var piedalīties, ja grupa izsaka tādu vēlmi vai ir kādi nopietni iemesli, piemēram, grupā ir jaunieši, kuriem ir nepieciešams pedagoga atbalsts.
  • Nodarbībā “Pubertāte” grupas tiek dalītas pēc dzimuma, lai radītu mazāku mulsumu, kad tiek pārrunātas ķermeniskās pārmaiņas. Pārējās nodarbības notiek, nedalot tās pēc dzimumiem.
  • Vadītāji/s runā ar grupu par grupai interesējošiem jautājumiem un tāpēc nodarbībā var pieskarties arī jautājumiem, kas iepriekš nav bijuši paredzēti. Atbilstoši situācijai nodarbības vadītājs var arī piemērot aktivitātes, kas sākotnēji nav paredzētas, lai sasniegtu noteikto nodarbības mērķi.
  • Nodarbībās tiek izsniegti tēmai atbilstoši informatīvie materiāli. Labāku rezultātu sasniegšanai ir ieteicams piedalīties nodarbībās par visām piedāvātajām tēmām. Tās var sakārtot atbilstoši jauniešu vecumam, grupas zināšanām un vēlmēm viena vai vairāku mācību gadu garumā.

Mūsu ieteiktais modelis ir nodarbību cikls, kura laikā skolēni apgūst aktuālākās tēmas vairāku gadu garumā, tādējādi iegūstot aptverošas zināšanas un prasmes.

Nodarbību maksa

Maksa par vienu nodarbību ir EUR 70,00* + transporta izdevumi no Rīgas (precīzas izmaksas tiek noteiktas, saskaņojot to ar nodarbību koordinatoru). Lai noskaidrotu iespēju samazināt maksājumu lielumu, izmantojot Starptautiskās Ģimenes plānošanas federācijas (IPPF) līdzfinansējumu, aicinām sazināties ar mums, zvanot pa tālruni 67212700.

*Šeit norādītā maksa neattiecas uz nodarbībām, kas tiek vadītas ESF  projekta 9.2.4.2. “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros.

Lūdzam savlaicīgi pieteikt nodarbības, zvanot pa tālruni 67212700 vai rakstot uz info@papardeszieds.lv