Vecuma grupa: 10.-12. klase

Nodarbības mērķis: sniegt jauniešiem prasmes veidot uzticamas, atbildīgas un drošas attiecības, apzināties savstarpējas piekrišanas seksuālām attiecībām nozīmi, mazināt iespējamos attiecību vardarbības riskus

Galvenie šajā nodarbībā pārrunājamie jautājumi:

  • Uzticamu un drošu attiecību veidošanas pamatprincipi
  • Komunikācija ar savu partneri
  • Piekrišana seksuālām attiecībām
  • Attiecību vardarbības riski un to prevencija