Vecuma grupa: 6.-12. klase (metodes tiek piemērotas atbilstošajai vecuma grupai)

Nodarbības mērķis: pārrunāt ar jauniešiem atkarību iemeslus un sekas, dot prasmes rūpēties par savu veselību un pieņemt savai dzīvei un veselībai labvēlīgus lēmumus

Galvenie šajā nodarbībā pārrunājamie jautājumi:

  • Apreibinošo vielu ietekme un riski gan pašam lietotājam, gan tuviniekiem
  • Līdzatkarība
  • Vienaudžu spiediens, mediju ietekme
  • Alternatīvas atkarību izraisošo vielu lietošanai
  • Palīdzības meklēšanas iespējas