Vecuma grupa: 6.-8. klase

Nodarbības mērķis: palīdzēt jauniešiem attīstīt prasmes veidot attiecības ar apkārtējiem cilvēkiem un risināt konfliktus

Galvenie nodarbībā pārrunājamie jautājumi:

  • Pastāv dažādi attiecību veidi – starp draugiem, ģimenē, skolā, romantiskas vai draudzīgas
  • Attiecībās svarīgākais ir atvērta savstarpējā komunikācija. Tas ir pamats konfliktu risināšanai
  • Svarīgi izvērtēt, vai cilvēki, ar kuriem pavadām laiku, mūs ietekmē pozitīvi, vai negatīvi (ņirgāšanās, aprunāšana, skolas kavēšana, atkarības) jeb vienaudžu spiediens
  • Svarīgi katrā situācijā pieņemt pārdomātu lēmumu