Vecuma grupa: 6.-9. klase

Nodarbības mērķis: palīdzēt jauniešiem apzināties dažādus riskus interneta vidē (t.sk. sekstings), atpazīt riskantas situācijas un zināt, kā rīkoties nedrošās situācijās

Galvenie šajā nodarbībā pārrunājamie jautājumi:

  • Mediju un vienaudžu ietekme lēmumu pieņemšanā
  • Nav iespējams izsekot tam, kur nonāk interneta vidē publicēts materiāls
  • Publicējot internetā savas bildes un personīgo informāciju, pastāv risks, ka tā var tikt izmantota pret tevi
  • Emocionālā vardarbība internetā
  • Nepilngadīgu personu kailfoto publicēšana ir krimināli sodāma
  • Prasmes droši izmantot interneta vidi (drošības uzstādījumi u.c.)
  • Esot jaunietim, var gadīties izdarīt kaut ko muļķīgu un nepārdomātu, kas vēlāk var nopietni ietekmēt dzīvi arī pēc vairākiem gadiem, kad jau būsi pieaudzis
  • Palīdzības saņemšanas iespējas