Sociālā teātra metode darbā ar 12-25 gadīgiem jauniešiem ar dzimumu lomu stereotipiem saistītas vardarbības mazināšanai

Projekta “YouthSpectactors” ietvaros aicinām jauniešu organizācijas piedalīties sociālās drāmas nodarbību ciklā par dzimumu līdztiesību. Nodarbības iespējams organizēt arī vasaras nometnēs.

Viena cikla ietvaros ietilpst 2 x 90 min drāmas nodarbības, kuru laikā dalībnieki iestudē un izspēlē vairākas etīdes par ikdienas situācijām, kuras pēc tam kopā ar moderatoru tiek aplūkotas un diskutētas no dzimumu līdztiesības skatpunkta.

Drāmas nodarbības mērķis ir ļaut dalībniekiem iejusties dažādās lomās, t.sk. pretējā dzimuma lomā, lai labāk izprastu vienam otru, un veicinātu empātiju, spēju veidot cieņpilnas, pozitīvas attiecības, prasmes risināt konfliktus un mazinātu iespējamu vardarbību.

Projekta galvenā mērķauditorija ir jaunieši vecumā no 13-25 gadiem, bet nodarbības piemērotas arī pedagogiem, jaunatnes darbiniekiem, jauniešu organizāciju līderiem, kā arī organizācijām un iestādēm, kas īsteno seksuālās izglītības programmas un strādā ar jauniešiem.

Šīs nodarbības pieejamas bez maksas.

Par iespējamo nodarbību laiku un citiem organizatoriskajiem jautājumiem, lūdzu, rakstīt uz e-pastu, info@papardeszieds.lv vai zvanīt uz tel.: 67212700

 

Projekts ‘Youth SpectActors: Sociālā teātra metode darbā ar 12-25 gadīgiem jauniešiem ar dzimumu lomu stereotipiem saistītas vardarbības mazināšanai”. Finansē Eiropas Savienības programma “Tiesības, vienlīdzība un pilsonība” (REC 2014-2020)

Projektu līdzfinansē Latvijas Republikas Kultūras ministrija Valsts budžeta apakšprogrammas 22.10.00 „Sabiedrības saliedētības pasākumi” Eiropas Komisijas, starptautisko organizāciju vai ārvalstu fondu ietvaros atbalstītajiem projektiem 2019.gadā un valsts budžeta apakšprogrammas 26.01.00 “Sabiedrības integrācijas pasākumu īstenošana” 2020. gadā ietvaros.