Ņemot vērā esošo situāciju valstī, “Papardes zieds” ir pielāgojies šī brīža apstākļiem un piedāvā attālinātās tiešsaistes nodarbības. Tiek piedāvātas tēmas gan par seksuālo un reproduktīvo veselību, gan atkarību profilaksi, gan psihisko veselību. Nodarbībās tiek nodota jauniešiem aktuāla un uz zinātniskiem pierādījumiem balstīta informācija. Par katru no tēmām tiek runāts atbilstoši konkrētās grupas jauniešu vecumam un izpratnei.

Šobrīd tiešsaistes nodarbībām piedāvājam attiecīgas tēmas:

5.-7. klase

8.-9. klase

10.-12. klase

Pubertāte zēniem Drošas attiecības
Pubertāte meitenēm Kontracepcija
Drošība internetā (sekstings) STI un HIV/AIDS
Atkarību profilakse
Psihiskā veselība

 

Vienas nodarbības ilgums – 60 minūtes. Maksa par vienu nodarbību – 60 EUR.

Lai pieteiktos nodarbībām, rakstiet uz info@papardeszieds.lv vai zvaniet 67212700, lai vienotos par nodarbību tēmām, skaitu, vecuma grupām, norises laiku un tiešsaistes platformu.

Nodarbību norise

  • Nodarbības vada izglītoti veselības veicināšanas konsultanti (sabiedrības veselības speciālisti, psihologi u.c. speciālisti).
  • Nodarbības tiek organizētas ZOOM platformā, bet nodarbību vadītāji ir arī pazīstami ar Microsoft Teams un Google platformām, un ir spējīgi pielāgoties skolas vajadzībām.

Biedrības “Papardes zieds” vadītāji cenšas mijiedarboties ar jauniešiem un padarīt nodarbības atraktīvas. Tiek izmantotas aptaujas, video materiāli, Kahoot! un citi auditorijas līdzdalību veicinoši līdzekļi.