Biedrība “Papardes zieds”

Biedrība “Papardes zieds” ir brīvprātīga un demokrātiska sabiedriskā labuma organizācija, kas dibināta 1994. gadā. “Papardes zieds” ir viena no Latvijas lielākajām nevalstiskajām organizācijām, kas veiksmīgi jau daudzus gadus strādā reproduktīvās veselības un tiesību jomā visā Latvijas teritorijā. Kopš 2000. gada “Papardes zieds” ir pilntiesīgs Starptautiskās Ģimenes plānošanas federācijas (IPPF – International Planned Parenthood Federation) biedrs.

Misija

“Papardes zieds” misija ir panākt, lai Latvijā tiktu īstenotas katra cilvēka seksuālās un reproduktīvās tiesības, lai katram būtu pieejami kvalitatīvi pakalpojumi un izvēle tiktu izdarīta, balstoties uz kvalitatīvu informāciju.

Pamatprincipi un vērtības

“Papardes zieds” pamatprincipi un vērtības, kas visos līmeņos nosaka organizācijas virzību un darbu, ir:

  • veselība – uzskatot, ka seksuālā un reproduktīvā veselība ir būtiska katra indivīda fiziskās, garīgās un sociālās labklājības daļa;
  • daudzveidība – cienot visus neatkarīgi no vecuma, dzimuma, statusa, idenditātes, seksuālās orientācijas vai tās izpausmes veida;
  • iekļaušana – atbalstot visvairāk neaizsargāto grupu seksuālās tiesības, strādājot, lai katram indivīdam būtu tiesības saņemt cieņu, augstas kvalitātes pakalpojumus un brīvi lemt par savu ķermeni un seksuālo dzīvi;
  • aizrautība – ikviens (darbinieki, biedri, padome, brīvprātīgie) izprot organizācijas mērķus un ar savu aizrautību un degsmi strādā organizācijas labā;
  • brīvprātība – pamatvērtība, kas nodrošina organizācijas pastāvēšanu virzību uz misiju.

Darbības joma

Biedrība “Papardes zieds” katru gadu īsteno 10–15 projektus sadarbībā ar Latvijas valsts un pašvaldības institūcijām, Eiropas institūcijām, starptautiskām organizācijām un privātiem uzņēmējiem. Biedrība veica arī izglītojošus pasākumus gan jauniešiem, gan viņu vecākiem, gan profesionāļiem par seksuālo un reproduktīvo veselību un tiesībām, kā arī iesaistās šo jautājumu interešu aizstāvībā valsts un starptautiskā līmenī.

Starptautiskā Ģimenes plānošanas federācija

Biedrība “Papardes zieds” ir viena no 150 dalīborganizācijām Starptautiskajā Ģimenes plānošanas federācijā (International Planned Parenthood Federation). IPPF sniedz pakalpojumus visā pasaulē un ir vadošais līderis seksuālās un reproduktīvās veselības un tiesību visiem interešu aizstāvībā.