Kartografēšanas ziņojums par jauniešu ar garīga rakstura traucējumiem kapacitātes veicināšanu sevis pasargāšanai no seksuālas vardarbības, seksuālās un reproduktīvās veselības un tiesību pienācīgu īstenošanu (2021)

Pētījuma ziņojums “Kontracepcijas pieejamība Eiropā COVID-19 pandēmijas laikā” (2021)

Pētījuma ziņojums “Seksuālās un reproduktīvās veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība un iedzīvotāju riska uzvedība COVID-19 laikā” (2021)

Pētījuma ziņojums “Skolotāju skatījums uz izglītības likuma grozījumiem par tikumības mācīšanas ieviešanu skolās”(2016)

Projekta “ASK: Pajautā mammai/pajautā tētim!” ziņojums par seksuālo izglītību Dānijā, Itālijā, Austrijā, Latvijā, Lietuvā un Vācijā.

Barometrs “Mūsdienīgas kontracepcijas pieejamība sievietēm 16 ES valstīs”(2016)

Ātrās novērtēšanas ziņojums – Narkotikas lietojošās sievietes (2014)

Ātrās novērtēšanas ziņojums – Narkotikas lietojošas prostitūcijā iesaistītas sievietes (2014)

Ātrās novērtēšanas ziņojums – etnisko minoritāšu (romu) pusaudži un jaunieši (2014)

Pārskats par Latvijas iedzīvotāju reproduktīvo veselību (2003-2011)