Kas ir psihologs?

Psihologs ir speciālists, kuram ir bakalaura un maģistra grāds psiholoģijas zinātnē un kurš ir atrodams Latvijas Psihologu reģistrā. Psihologs pārvalda tēmas, kas saistītas ar cilvēku uzvedību, emocijām, jūtām, domāšanas veidu, attiecību veidošanu ar citiem cilvēkiem u.c.

Darbs starp psihologu un klientu tiek vērsts uz sadarbību. Tas nozīmē, ka psihologs nevarēs iedot “burvju tableti”, kas izmainīs cilvēka dzīvi, taču varēs palīdzēt klientam risināt viņa grūtības, palīdzēt saskatīt kopsakarības, parādīt jaunus iespējamos grūtību risināšanas ceļus un instrumentus, kā arī atrast un izmantot iekšējos resursus, kas ir katrā cilvēkā, taču ne vienmēr tiek apjausti. Konsultāciju rezultāts ir tiešā veidā atkarīgs no klienta motivācijas un tā, cik veiksmīgi izdodas izveidot klienta un speciālista koalīciju.

Kā “Papardes zieds” psihologs var palīdzēt?

“Papardes zieds” speciālisti ir pieredzējuši darbā ar bērniem un jauniešiem. Arī pieaugušie ir laipni gaidīti. Mūsu mērķis ir radīt pieņemošu, nediskriminējošu vidi, kurā klientam nebūtu jāuztraucas par iespējamu vērtēšanu vai nosodīšanu. Psihologs var palīdzēt, ja:

  • cilvēks piedzīvo ilgstošu nomāktību un/vai trauksmi;
  • ir negatīvas un/vai paškaitējošas domas;
  • ir problēmas attiecībās;
  • tiek izjustas pašvērtējuma problēmas;
  • nepieciešams emocionāls atbalsts;
  • u.c.

Vecāki tiek laipni aicināti sazināties ar mums, ja radušās bažas, kas saistītas ar bērnu uzvedību, komunikāciju, emociju izpausmi un to kontroli, vai kādas citas problēmas, par kurām ir vēlme konsultēties ar speciālistu.

Bieži ir dzirdēts mīts, ka pie psihologa dodas tikai tādi cilvēki, kuriem ir kādas nopietnas problēmas. Patiesībā psihologs var palīdzēt arī tiem cilvēkiem, kuri vienkārši vēlas sevi labāk iepazīt un pilnveidot kādas savas prasmes, piemēram, uzlabot savu komunikāciju vai arī atklāt un attīstīt savas stiprās puses.

Mūsu psihologi piedāvā veikt arī psiholoģiskās izpētes.

Kas notiek pirmajā sesijā?

Psihologs nav ārsts – netiek uzstādītas diagnozes vai izrakstītas zāles. Tev nav jāuztraucas, ka tiksi apzīmogots kā “traks”, lai kas arī Tev būtu sakāms. Nekas nenotiks bez Tavas ziņas vai piekrišanas. Ja psihologam liksies, ka konkrētais gadījums ir ārpus viņa kompetences vai nepieciešams piesaistīt kādu citu speciālistu, tas tiks nekavējoties pārrunāts ar Tevi, lai atrastu vislabāko risinājumu.

Pirmajā tikšanās reizē notiek iepazīšanās un mērķa izvirzīšana. Mērķis ir ļoti svarīgs, jo uz to tiks fokusēts speciālista un psihologa kopīgais darbs turpmāko konsultāciju laikā. Mērķi var būt vairāki – tad tie kopīgi tiks sakārtoti pēc prioritātēm. Var gadīties, ka darba gaitā mērķis mainās. Piemēram, iepriekšējais mērķis ir ticis sasniegts vai pārstājis būt aktuāls un tā vietā ir parādījušies jauni jautājumi, ar kuriem klients vēlas turpināt strādāt.

Vienas konsultācijas ilgums parasti ir 50 minūtes, cena – 20 eiro.

Kā pieteikties?

Pieteikties iespējams, izvēloties sev ērtāko kontaktēšanās veidu:

Piesakoties konsultācijai, esi gatavs nosaukt savu vārdu, vecumu, kontakttālruni, kā arī īsi ieskicēt problēmu, ar kādu vēlies vērsties pie speciālista. Šī informācija tiks tālāk nodota psihologam, kurš ar Tevi sazināsies tuvāko dienu laikā, lai norunātu pirmo tikšanos. Ja vēlamā konsultāciju valoda ir krievu, piesakoties to noteikti norādi.