Inese Klote

“Cilvēks ir noslēpums. Tas jāatklāj, un, ja tu šī noslēpuma atklāšanai ziedosi visu dzīvi, nesaki, ka esi velti zaudējis laiku; es izdibinu šo noslēpumu, jo gribu būt cilvēks.”

/F. Dostojevskis./

Savā darbā es rūpīgi iedziļinos katrā man uzticētajā stāstā, cenšoties katram klientam atrast piemērotāko pieeju. Veiksmīga rezultāta sasniegšanai ir nozīmīgi, ka ir izveidots labs, cilvēcīgs kontakts starp klientu un psihologu, – tikai sadarbojoties mēs varam risināt klienta grūtības un nonākt pie interesējošajām atbildēm.

Neviens nav pelnījis ciešanas. Es ticu, ka ikvienam, – neatkarīgi no pieredzes, vecuma, dzimuma utt., ir iespējams izmainīt sevī to, kas neļauj justies tik labi, cik būtu iespējams. Pārmaiņas nāk maziem solīšiem, ja tām ļauj notikt.

Izglītība:

 • Kognitīvi biheiviorālās terapijas speciālists apmācībā (2020 – šobrīd)
 • Maģistra grāds psiholoģijā ar specializāciju klīniskajā psiholoģijā Nr. 7673 (LU, 2020)
 • Bakalaura grāds psiholoģijā Nr. 3007 (LU, 2016)

Papildizglītība:

 • Apgūta CAMS metode darbam ar pašnāvību novēršanu (2020)
 • Apliecība par Vekslera intelekta testa (WISC-IV) un Ahenbaha empīriski balstītās sistēmas (ASEBA) apguvi un tiesībām pielietot praksē, apliecības Nr. 31-2020 (LU, 2020)
 • Mācību kurss “Neformālā izglītība”. Sertifikāts, kas apliecina, ka ir zināšanas par seksuālās un reproduktīvās veselības jautājumiem, prasmes vadīt grupu, veidot diskusijas un izmantot interaktīvas metodes (“Papardes zieds”, 2019)
 • Apliecinājums par tiesībām vadīt vecāku apmācības grupas “Bērnu emocionālā audzināšana” (BEA) (LU, 2017)

Elvis Dudarevs

Esmu pabeidzis maģistrantūru klīniskajā un veselības psiholoģijā Latvijas Universitātē 2020. gadā. Darbā ar klientiem cenšos radīt drošu un pieņemošu vidi, ieklausos un izrādu empātiju. Konsultācijās klienta problēmas risinājumu cenšamies rast sadarbojoties, veidojot mērķus un plānus, kā tos sasniegt.

Strādāju ar jebkura vecuma cilvēkiem. Atsevišķi interesējos par bērnu psiholoģiju un attīstību. Konsultācijās ar bērniem arī ir nepieciešamas konsultācijas un darbs ar vecākiem. Parasti vecāki ir tie, kuri pamana netipisku bērna uzvedību, runu vai citas iespējamās problēmas. Darbs gan ar ar vecākiem, gan ar bērniem ir būtiskākais posms bērna veiksmīgai psiholoģiskajai un fiziskajai attīstībai.

Izglītība:

 • Maģistra grāds psiholoģijā ar specializāciju klīniskajā psiholoģijā (LU, 2020)
 • Bakalaura grāds psiholoģijā (LU, 2018)

Papildizglītība:

 • Apliecība par Vekslera intelekta testa (WISC-IV) un Ahenbaha empīriski balstītās sistēmas (ASEBA) apguvi un tiesībām pielietot praksē, apliecības Nr. 25-2020 (LU, 2020)
 • Mācību kurss “Neformālā izglītība”. Sertifikāts, kas apliecina, ka ir zināšanas par seksuālās un reproduktīvās veselības jautājumiem, prasmes vadīt grupu, veidot diskusijas un izmantot interaktīvas metodes (“Papardes zieds”, 2017)