Inese Klote

“Cilvēks ir noslēpums. Tas jāatklāj, un, ja tu šī noslēpuma atklāšanai ziedosi visu dzīvi, nesaki, ka esi velti zaudējis laiku; es izdibinu šo noslēpumu, jo gribu būt cilvēks.”

/F. Dostojevskis./

Savā darbā es rūpīgi iedziļinos katrā man uzticētajā stāstā, cenšoties katram klientam atrast piemērotāko pieeju. Veiksmīga rezultāta sasniegšanai ir nozīmīgi, ka ir izveidots labs, cilvēcīgs kontakts starp klientu un psihologu, – tikai sadarbojoties mēs varam risināt klienta grūtības un nonākt pie interesējošajām atbildēm.

Neviens nav pelnījis ciešanas. Es ticu, ka ikvienam, – neatkarīgi no pieredzes, vecuma, dzimuma utt., ir iespējams izmainīt sevī to, kas neļauj justies tik labi, cik būtu iespējams. Pārmaiņas nāk maziem solīšiem, ja tām ļauj notikt.

Izglītība:

  • Kognitīvi biheiviorālās terapijas speciālists apmācībā (2020 – šobrīd)
  • Maģistra grāds psiholoģijā ar specializāciju klīniskajā psiholoģijā Nr. 7673 (LU, 2020)
  • Bakalaura grāds psiholoģijā Nr. 3007 (LU, 2016)

Papildizglītība:

  • Apgūta CAMS metode darbam ar pašnāvību novēršanu (2020)
  • Apliecība par Vekslera intelekta testa (WISC-IV) un Ahenbaha empīriski balstītās sistēmas (ASEBA) apguvi un tiesībām pielietot praksē, apliecības Nr. 31-2020 (LU, 2020)
  • Mācību kurss “Neformālā izglītība”. Sertifikāts, kas apliecina, ka ir zināšanas par seksuālās un reproduktīvās veselības jautājumiem, prasmes vadīt grupu, veidot diskusijas un izmantot interaktīvas metodes (“Papardes zieds”, 2019)
  • Apliecinājums par tiesībām vadīt vecāku apmācības grupas “Bērnu emocionālā audzināšana” (BEA) (LU, 2017)