Visas mācību programmas tiek īstenotas saskaņā ar biedrības “Papardes zieds” mācību centra (reģ. 3360800448) nolikumu.