Biedrība “Papardes zieds” piedāvā semināru skolotājiem “Bērnu un pusaudžu psihiskā veselība”. Šis seminārs ir paredzēts, lai veicinātu pedagogu izpratni par dažādiem, skolas vidē visbiežāk sastopamajiem psihiskajiem traucējumiem, to iespējamajiem cēloņiem un sekām. Tiks runāts arī par citām skolās aktuālām problēmām, kā, piemēram, bērnu un pusaudžu savstarpējā vardarbība un tās mazināšanas iespējas.

Pusaudžu vecums ir sensitīvs pārmaiņu posms. Tieši šajā vecumā bieži vien parādās pirmās psihisko traucējumu pazīmes, kas bieži vien turpina attīstīties arī pieaugušā vecumā. Skolotājs ir tas cilvēks, kurš pavada ar bērniem un pusaudžiem daudz laika, kuram ir iespēja novērot bērnus dažādās situācijās, kuram piemīt autoritāte un ir liela iespēja kaut ko mainīt, lai palīdzētu.

Semināra programma izveidota, sadarbojoties ar psiholoģijas jomas profesionāļiem. Skolotājiem tiks piedāvāta iespēja iepazīties ar praktiski izmantojamām metodēm un rīcības stratēģijām, ko izmantot skolēnu savstarpējās vardarbības mazināšanai. Skolotāji iegūs zināšanas par to, kā atpazīt dažādus psihiskos traucējumus, kā atšķirt tos no vienkārši „sliktas uzvedības” un kā veiksmīgāk komunicēt ar šādiem jauniešiem, uzlabojot arī mācību procesu, jo daudzi psihiskie traucējumi, lai gan tiešā veidā neietekmē intelektu, negatīvi izmaina skolēnu spēju apgūt mācību vielu.

Tēmas:

 1. Skolēnu savstarpējā vardarbība: veidi, raksturojums, skolotāja rīcība;
 2. Seksuālā vardarbība: kam jāpievērš uzmanība;
 3. Trauksme;
 4. Depresija;
 5. Paškaitējoša uzvedība;
 6. Suicīds;
 7. Citi skolās sastopami traucējumi, kurus pedagogiem būtu svarīgi pamanīt un atpazīt:
 • UDHS;
 • Autistiskā spektra traucējumi;
 • Disleksija;
 • Ēšanas traucējumi.
 1. Pašcieņa un pašvērtējums;
 2. Atbalsta sistēma, izdegšana un psihes higiēna skolotājiem.