”Veselības stacija. Es augu vesels!”

Kvalifikācijas pilnveides programma skolotājiem ”Veselības stacija. Es augu vesels!” ar trim dažādiem mācību moduļiem. Vienas skolas piecu skolotāju komanda semināros apgūst dažādas veselības tēmas.

Mērķauditorija

Skolotāji, klašu audzinātāji. Dalībnieku skaits vienā grupā – 25

Norise

Katrs modulis ir vienas dienas seminārs, kas ilgst 12h. Seminārs notiek jūsu izvēlētā vietā

Pirmais modulis

„Es augu vesels – 1” ir paredzēts 5.–7. klašu grupām. Mācību programma saskaņota ar Izglītības un zinātnes ministriju. Tēmas:

 • Ķermenis un veselība
 • Uzturs
 • Attiecības
 • Atkarības – smēķēšana

Katrs apmācības dalībnieks savā rīcībā iegūst metodisko materiālu mapi ar detalizēti izstrādātiem nodarbību aprakstiem. Izstrādāto materiālu var izmantot kā gatavu modeli veselības veicināšanas nedēļas projektam, kā arī papildināt to ar radošām darbnīcām (zīmēšana, foto, rokdarbi), fiziskām aktivitātēm.

Otrais modulis

”Es augu vesels – 2” ir paredzēts skolēnu riska uzvedības mazināšanai 5.–10. klašu grupām. Tēmas:

 •  Atkarību izraisošās vielas
 •  Pubertāte
 •  Seksualitātes jautājumi

Skolotāji semināra gaitā iegūs materiālus un apgūs prasmes, kā runāt ar skolēniem par atkarību izraisošām vielām, pubertātes un seksualitātes jautājumiem.

Ieguvums, piedaloties seminārā, būs apmācīta skolotāju komanda, mācību materiāls ar gataviem nodarbību aprakstiem un izdales lapām.

Trešais modulis

”Es augu vesels – 3” ir veltīts kritiskās un radošās domāšanas prasmju attīstīšanai, pētot kā reklāma ietekmē veselību. Seminārs paredzēts 5.–10. klašu skolēniem. Seminārā tiek aplūkotas šādas tēmas:

 •  Ar ko reklāma atšķiras no informācijas, tās pozitīvie un negatīvie aspekti
 •  Ēšanas traucējumi
 •  Kā reklāma ietekmē cilvēka vērtību sistēmu un pašapziņu
 •  Kā reklāma ietekmē ķermeni un emocijas
 •  Kā nepakļauties reklāmas ietekmei

Tāpat kā citos moduļos, arī šī moduļa dalībnieki saņems nodarbību aprakstus, darba materiālus un video materiālus tālākai izmantošanai savā darbā ar skolēniem.

Rezultāts

Skolu ieguvums, piedaloties seminārā, būs apmācīta skolotāju komanda. Skolotāji varēs īstenot veselības projektu skolā, kā arī iegūtās zināšanas un mūsdienīgās mācību metodes izmantot citās stundās un skolas pasākumos.

Izmaksas

Maksa par vienu dalībnieku vienā seminārā ir 40,00 eiro. Šī summa sedz samaksu par semināra vadītāja darbu, darbam nepieciešamās kancelejas preces, izdales materiālus, programmas īstenošanas administratīvās izmaksas, transporta izdevumi no Rīgas līdz semināra norises vietai, izdevumi par tēju, kafiju un pusdienām semināra dalībniekiem.

Iespējamas atlaides, slēdzot līgumu par visu trīs moduļu apmācību.

Plašāka informācija un pieteikšanās:
Ilze Bandere, projekta vadītāja
ilze@papardeszieds.lv
Tel. 67212700