Seksualitāte cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem

Nodarbību tēma ir seksuālā un reproduktīvā veselība un tiesības cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem

Mērķauditorija

Speciālo skolu pedagogi, speciālisti un aprūpes darbinieki, kas ikdienā strādā ar personām ar garīgās attīstības traucējumiem. Dalībnieku skaits vienā grupā – līdz 20.

Nodarbību ilgums

Piecas dienas, 8 stundas dienā, kopā 40 stundas. Saskaņojot ar dalībniekiem, šīs 5 dienas var sekot pēc kārtas viena otrai vai arī tikt sadalītas pa daļām, piemēram, 2 dienas + 2 dienas + 1 diena.

Tēmas

 • Ievads cilvēka seksualitātē. Seksuālā attīstība. Seksuāli reproduktīvā veselība un tiesības.
 • Cilvēku ar garīgās attīstības traucējumiem seksualitāte. Seksuālās attīstības īpatnības cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem. Seksuāli reproduktīvo tiesību realizācija institūcijās, seksuālās vardarbības prevencija.
 • STI, HIV/AIDS, grūtniecība, kontracepcija, lēmums par/pret dzimumattiecību uzsākšanu. Par intīmo vieglā valodā.
 • Praktiskas metodes darbā ar cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem: personīgā higiēna, seksualitāte, robežas, attiecību veidošana.

Mācību kursu izstrādājuši speciālisti – supervizori psihoterapijā ar ilggadīgu pieredzi programmu izveidē un vadīšanā institūciju darbiniekiem, kas strādā ar personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Rezultāts

 • Kurss palīdzēs izprast seksualitāti kā katra cilvēka personības neatņemamu sastāvdaļu, īpašu uzmanību veltot cilvēku ar garīgās attīstības traucējumiem seksualitātes un reproduktīvās veselības izpratnes specifikai.
 • Dalībnieki iegūs priekšstatu par cilvēku ar garīgās attīstības traucējumiem reproduktīvajām tiesībām.
 • Mācību kursa laikā tiks iepazītas un apgūtas praktiskas metodes darbam ar cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem par seksuālo un reproduktīvo veselību.
 • Katrs dalībnieks saņem rokasgrāmatu darbiniekiem, kas ikdienā strādā ar personām ar garīgās attīstības traucējumiem “Mani ir ķermenis. Es gribu zināt.”. Tajā apkopoti vingrinājumi, kas palīdzēs strādāt ar cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, lai sniegtu zināšanas un prasmes, kā pasargāt sevi no seksuālas izmantošanas un vardarbības. Rokasgrāmatu var izmantot gan darbinieki, gan skolotāji, gan vecāki, kas vēlas šo tēmu skaidrot cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem.

Izmaksas

Maksa par 20 dalībnieku apmācību– 4000 eiro. Šī summa sedz samaksu par programmas vadītāju darbu, darbam nepieciešamās kancelejas preces un citus darba materiālus, izdales materiālus, programmas īstenošanas administratīvās izmaksas.

Summā nav iekļauti:

 • transporta izdevumi nokļūšanai no Rīgas līdz nodarbību norises vietai;
 • nakšņošanas izdevumi pasniedzējiem, ja nav iespējams atgriezties Rīgā;
 • nodarbību telpu īres izdevumi;
 • izdevumi par kafiju, tēju, pusdienām nodarbību dalībniekiem.

Plašāka informācija un pieteikšanās:
Ilze Bandere, projekta vadītāja
ilze@papardeszieds.lv
Tel. 67212700